SEKIRANYA DIDERA

 > Membuat laporan di Jabatan Keselamatan dan pihak pengurusan DPP. 

 > Mengenalpasti orang yang mendera.

 > Jangan bersendirian dan sentiasa berada bersama rakan-rakan atau berkumpulan.

 > Membuat pemeriksaan kesihatan di Pusat Kesihatan Universiti.

 > Sentiasa memberikan kerjasama kepada Jabatan Keselamatan

Print Email