SEKIRANYA BERLAKU KECEMASAN

  • Jangan panik dan hendaklah tenang.
  • Menghubungi Pusat Kawalan Jabatan Keselamatan di talian 04 - 928 3333 / 2416 dan pihak polis/ambulans di talian 999.
  • Sekiranya berlaku rusuhan, elakkan daripada melibatkan diri.
  • Jangan mendekati kawasan kemalangan/kecemasan melainkan jika perlu.
  • Beri bantuan/perlindungan kepada mangsa (sekiranya perlu) sebelum bantuan lain tiba. 

Print Email