KESELAMATAN DI BILIK KULIAH

> Pelajar hendaklah mempunyai surat kebenaran menggunakan bilik kuliah.
 
> Tidak dibenarkan memakai pakaian yang menjolok mata dan berselipar.

> Tidak dibenarkan membawa barang-barang yang merbahaya ke dalam bilik kuliah seperti alatan tajam, mudah terbakar, mengakis dan memudaratkan.

> Sentiasa mempamerkan Kad Matrik sepanjang berada di dalam bilik kuliah.

> Tidak dibenarkan mengedarkan risalah-risalah tanpa kelulusan daripada pihak Universiti.

> Sentiasa menjaga harta-benda milik Universiti. 

Print Email