PIAGAM PELANGGAN

LOGO KESL

 Jabatan Keselamatan, Universiti Utara Malaysia menginsafi akan peri perlunya suasana keuniversitian dijamin dan

dipelihara sebagai gedung ilmu yang ideal dan pusat pelancongan yang menarik, berjanji untuk memberikan

perkhidmatan kawalan 24 jam yang cekap, berkualiti dan penuh tanggungjawab untuk:

 

"Memelihara keamanan dan ketenteraman Kampus serta keselamatan
nyawa dan hartabenda di dalamnya"

"Mencegah dan menyiasat kejadian jenayah dan kejadian-kejadian
lain yang berkenaan dengan adil dan teliti"

"Melaksanakan sistem peraturan dan undang-undang yang dikuatkuasakan
oleh Universiti demi kepentingan dan nama baik universiti"

"Memudahcarakan pelawat atau tetamu ke destinasi lawatan
atau kunjungan mereka di dalam Kampus"

"Bersedia menerima sebarang teguran membina dan memperbaiki
kelemahan demi kepentingan dan nama baik Universiti" 

Print Email